راهنمایی برای نصب پکیج و استفاده از ان

• مطمئن شوید که دیوار و رولپلاک تحمل وزن پکیج را دارد در صورتی که دیوار مقاوم نباشد یا استفاده از تخته چند لا یا روش دیگر محل نصب را تقویت نمایید.
• اگر سختی آب بین ۲۵۰-۱۵۰باشد سختی گیری پیشنهاد می شود ولی برای سختی بالای ۲۵۰استفاده از سختی گیر الزامی است .
• لوله کشی مدار شوفاژ و آب گرم مصرفی مطابق موازین مهندسی تاسیسات انجام گیرد.

• موارد ذکر شده در مبحث دودکش کاملا” رعایت شود .
• از پریز برق مناسب و سیم اتصال زمین استفاده نمایید.
• حصول اطمینان از باز بودن مجاری دودکش انجام گیرد .
• چون احتمال وجود خاک و ذرات دیگر در سیستم لوله کشی شوفاژ زیاد است ، توصیه می شود قبل از نصب دستگاه درون لوله های فوق شستشو گردد

۲- نصب پکیج
• جهت نصب دستگاه از اتصالات ،لوله ها و شیلنگ های استاندارداستفاده نمایید.(شیلنکهای فلکس استیل )
• تمام مقررات و ضوابط ایمنی نصب دستگاه های گاز سوز رعایت گردد.
• هر دستگاه پکیج باید مجهز به شیر گاز از نوع توپی ربع گرد باشد ، توصیه می شود برای لوله های رفت وبرگشت شوفاژ و آب سرد ورودی از شیر قطع و وصل مناسب استفاده شود .
• برای نصب دستگاه از شابلون نصب ارائه شده توسط شرکت سازنده استفاده نمایید.
• بست نگهدارنده یا آویز را طبق شابلون روی دیوار نصب نمایید.
• لوله کشی را مطابق شابلون انجام دهید
• لوله های آب و گاز را با نشت بندهای مناسب وصل نموده و در مسیر برگشت شوفاژ از یک صافی استفاده نمایید.
• دودکش را به صورت ثابت و محکم به دستگاه وصل نمایید تا در مقابل عوامل مکانیکی مقاوم باشد .

اتصالات الکتریکی
کابل برق اصلی به صورت سه رشته که دارای سیم های فاز و نول و اتصال زمین می باشد و همراه دستگاهاست و به دو شاخه ارت دار وصل می باشد این دو شاخه را به پریز مناسب وصل نمایید .

پر کردن مدار آب گرم مصرفی
آب سرد ورودی به دستگاه را باز نمایید .
سیستم آب مصرفی را با باز کردن شیر آب گرم مصرفی هواگیری نمایید.

پر کردن مدار شوفاژ
شیر پرکن دستگاه را باز نمایید و اگر عقربه مانومتر از ۵/۱ بار بیشتر شد ، ببندید . بعد از هواگیری و تمامی رادیاتورها و باز کردن شیر اتوماتیک هواگیری اگر فشار از ۵/۱ بار کمتر شد ۀ مجددا” با باز کردن شیر پرکن ، فشار را به میزان تعیین شده برسانید.

سیستم گاز رسانی
شیر دستی گاز را باز کنید .
از عدم نشت گاز در تمام طول مسیر اطمینان حاصل نمایید.

۳- راه اندازی
۱- شیر دستی اصلی گاز را باز نموده و کلید اصلی برق را وصل نمایید.
۲- بررسی نمایید که فشار کافی آب در مدار گرمایش وجود دارد (۷/۰ تا ۵/۱ بار).

راه اندازی مدار آب گرم
• کلید خاموش و روشن دستگاه را به حالت روشن قرارد دهید .
• ترموستات آب گرم را روی درجه دلخواه تنظیم نمایید. در این حالت دستگاه آماده بهره برداری از آب گرم مصرفی است.

راه اندازی مدار شوفاژ
• در صورتی که شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش باز باشد و رادیاتورها هواگیری شده و مانومتر فشار مطلوب (۷/. تا ۵/۱) بار را نشان می دهد با چرخاندن ترموستات شوفاژ مدار گرمایش را روی درجه مطلوب قرار دهید . اگر واحد مسکونی مجهز به ترموستات اطاقی باشد آن را روی دمای دلخواه تنظیم نمایید.

خاموش کردن موقت دستگاه
اگر کلید روشن و خاموش در وضعیت روشن و ترموستات های شوفاژ و آب گرم مصرفی در وضعیت خاموش قرار گیرد ، در این حالت جریان برق به دستگاه وصل  بوده و مسیر آب و گاز به سیستم نیز باز است و پکیج در حالت خاموشی موقت بوده ولی سیستم های زیر فعال می باشند .

الف: سیستم ضد یخ زدگی
با رسیدن درجه حرارت آب داخل مدار گرمایش به کمتر از ۷ درجه سانتی گراد پمپ فعال می شود و اگر درجه حرارت آب به ۴ درجه سانتی گراد و کمتر کاهش یابد ، آنگاه مشعل هم روشن می گردد و درجه حرارت آب را به سطح ایمن یعنی ۲۵ درجه سانتی گراد می رساند تا از یخ زدن آب داخل مدار گرمایش جلوگیری نماید .

ب: سیستم ضد گیر پاژ پمپ
در صورت عدم درخواست گرمایش و یا آب گرم مصرفی به مدت ۲۴ ساعت پمپ به طور خودکار به مدت چند ثانیه روشن می شود تا از گیرپاژ پمپ جلوگیری گردد.

قطع کامل دستگاه پکیج
کلیدروشن – خاموش را درحالت خاموش قرار دهید وشیر دستی گاز را ببندید.

راهنمای نصب و راه اندازی شوفاژ,سرویس و عیب یابی پکیج

دستگاه پکیج باید توسط سرویس کار مجاز نصب گردد

۴- نکات ایمنی
• اگر بوی گاز به مشام رسید :
• شیر دستی گاز را ببندید .
• درب و پنجره ها را باز کنید .

• از وصل هر نوع کلید یا وسیله برقی خودداری نمایید.
• تمام شعله ها را خاموش کنید
• به اداره گاز محل اطلاع دهید .

• استشمام دود :
• دستگاه را خاموش کنید .
• درب و پنجره ها را باز کنید .

• با متخصصین دستگاه تماس بگیرید.
• خطر شوک الکتریکی
• قبل از انجام هر کاری  در ارتباط با تابلو برق دستگاه برق اصلی  دستگاه را قطع نمایید.

۵- نکات مهم در نصب پکیج
• دستگاه پکیج باید توسط سرویس کار مجاز نصب گردد.
• دستگاه پکیج حداقل سالی یک بار باید توسط سرویس کار مجاز بررسی و مورد سرویس  قرار گیرد .

• تعمیر قطعاتی که از لحاظ ایمنی مهم است ، مجاز نمی باشد . این گونه قطعات (مانند شیر کنترل گاز ) را باید تعویض نمود و از قطعات اصلی که سازنده دستگاه در اختیار می گذارد استفاده نمود .

• جهت جلوگیری از صدمه به سیستم دستگاه ، هنگام رسوب گیری ، قطعاتی را که می خواهید رسوب گیری کنید ، جدا نمایید .
• هیچ گاه موادی که قابلیت اشتعال دارند نظیر (کاغذ ، تینر ،رنگ ) نزدیک دستگاه نگهداری ننمایید.

• برای جلوگیری از خورندگی دستگاه ، هوای احتراق ورودی باید عاری از موادی مانند هیدروکربن های هالوژنه که حاوی ترکیبات کلرو وفولور است ، باشد .
• اگر هوای احتراق از بیرون محیط نصب تامین می گردد و دارای مواد معلق و گرد و خاک است ، در مسیر ورود هوا به دستگاه از فیلتر استفاده نمایید.

• هوای احتراق نباید به وسیله معادن و یا تراشیدن و سایدن سنگ ها آلوده گردد.
• هوای احتراق نباید همراه تخم گیاهان باشد .
• هوای احتراق نباید از محل های نقاشی با رنگ یا سالن های آرایش که حاوی هیدروکربن های هالوژنه می باشد ، تامین گردد.

• آب ورودی به دستگاه نباید خوردنده و با سختی بالا باشد .
• در صورتی که خطر یخ زدگی وجود دارد، تا آنجا که ممکن است دستگاه را روشن نگه دارید در غیر این صورت آب داخل دستگاه را با باز کردن پایین ترین نقطه اتصال ، خالی نمایید.

توجه: تمامی موارد  ذکر شده در این قسمت باید توسط سرویسکار متخصص و مجاز انجام گیرد بنابراین با نمایندگی های خدمات پس از فروش مجاز تماس حاصل نمایید.

برای عملکرد پیوسته و مناسب دستگاه توصیه می شود دستگاه حداقل سالی یک بار توسط فرد متخصص و مجاز ، سرویس و بررسی گردد .

رعایت نکات قبل از هرگونه سرویس
۱- کلید اصلی برق دستگاه را قطع نمایید و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.
۲- شیر دستی گاز ورودی به دستگاه را ببندید لازم به توضیح است که اگر دسته شیر در امتداد لوله گاز باشد شیر باز و در صورتی که عمود بر لوله گاز باشد شیر قطع است .

۳- شیر پرکن دستی آب دستگاه را ببندید .
۴- مدار آب گرم مصرفی را با بستن آب سرد ورودی

عملیات سرویس
الف: تمیز کردن مبدل اولیه
ب: بررسی منبع انبساط
ج: بررسی مشعل
د: بررسی الکترود جرقه و یون
ه: بررسی فن (پروانه )
و: بررسی ونتوری داخل فن (پروانه )
ز: بررسی پرشر سوئیچ دود
ح: بازدید دودکش ولوله رابط
ط: بازدید پمپ

دوباره تاکید میشود که تمامی موارد ذکر شده ( سرویس ونگهداری ) باید توسط سرویس کار متخصص و مجاز انجام گیرد .

شستشو و رسوب گیری دستگاه نیز باعث افزایش عمر کاری دستگاه پکیج ( شوفاژ دیواری ) می شود .

راه اندازی و عیب یابی شوفاژ, آشنایی با عیوب نصب شوفاژ

شستشو و رسوب گیری دستگاه نیز باعث افزایش عمر کاری دستگاه پکیج (شوفاژ دیواری) می شود

سوالات متداول
عیب یابی پکیج ها

 

علت خاموش شدن در پکیج دیواری ایران رادیاتور چیست؟؟

قصد دارم در رابطه با علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور به طور دقیق صحبت کنیم.

ابتدا بدونید که اساساً خاموش شدن و از کار افتادن در اکثر پکیچ ها به دو صورت اتفاق می افتد :

۱_ از کار افتادن پکیج همزمان با اعلام کدهای خطای پکیج

۲ _ از کار افتادن پکیج بدون اعلام کد خطا

_ با از کار افتادن پکیج و مشاهده کد خطایی که در پانل پکیج نمایان شده است و با توجه به لیست کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور که قبلا این ارائه دادیم نسبت به شناسایی و رفع خطا اقدام نمایید.

البته همونطور که میدونید اعلام کد خطا توسط پکیج های آنالوگ ایران رادیاتور به صورت چشمک زدن چراغهای درجات (سبز رنگ) روی پانل میباشد

و همچنین در مدل های دیجیتال توسط صفحه نمایشگر دیجیتالی که روی پانل هست این ارور ها اعلام میشود

کدهای خطای شایع ایران رادیاتور

البته در مقالات دیگر و به طور مفصل برخی از خطاهای شایع در پکیج ایران رادیاتور را شرح دادیم :

ارور ۷۰ در پکیج آنالوگ و E88 در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور

ارور ۴۰ ۷۰ در پکیج آنالوگ و E1 در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور

ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج آنالوگ و E51 در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور

ارور ۴۰ ۷۰ ۸۰ در پکیج آنالوگ و E81 در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور

ارور ۸۰ ۷۰ در پکیج آنالوگ و E2 در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور

_ در صورتی که علت خاموش شدن پکیچ ایران رادیاتور با اعلام ارور مشخص نباشد باید از راه تجربی عیب یابی نمود که نکات مهم آن را در ادامه شرح میدم

علت خاموش شدن پکیچ بدون کد خطا

” مشاهده فشار بار پکیج و تنظیم بودن فشار سیستم روی درجه ۱/۵

تنظیم فشار بار روی ۱/۵
” دقت کنید کلیدها همگی در حالت وصل قرار گرفته باشد و دو شاخه برق در پریز باشد

عیب یابی پکیج دیواری

” در صورتی که در حالت زمستانی پکیج کار می‌کند ولی در تابستانی با باز کردن شیر آب هیچ عکس العملی ندارد مشکل در فلوسویچ میباشد

البته توجه کنید که در صورتی که پکیج مرتب خاموش و روشن می‌شود و بدین وسیله آب و شوفاژ را گرم نمی‌کند دلایل متعدد دیگری دارد ‌( تنظیم نبودن یون تشخیص شعله – گرفتگی مجاری دودکش – خرابی سنسور آب مصرفی و گرمایشی و…)
” در صورتی که مشاهده شد برق وارد پکیج نمی‌شود باید فاز و نول را از پریز برق تا برد پکیج دنبال کرده و ببینید در کجا قطعی دارد که البته معمولا در این حالت برد الکترونیک معیوب شده است

” برای شناخت علت خاموش شدن پکیچ ایران رادیاتور باید دقت شود هنگام استارت اولیه فن روشن می‌شود یا خیر اگر فن روشن باشد که سراغ پرشر هوا بروید و با تعویض آن با قطعه نو از سالم بودن اطمینان حاصل کنید

علت گرم شدن رادیاتورها در فصل تابستان

پکیج دیواری نسل جدیدی از سیستم‌های گرمایشی در خانه‌ها است که با ورود خود عملا نیاز به طراحی موتورخانه برای اغلب خانه‌ها و حتی قرار دادن بخاری برای گرمای خانه و یا آبگرمکن برای گرم کردن آب مصرفی را بصورت یکجا پوشش داد. پکیج یک سیستم یکپارچه گرمایشی است که برای تامین آب گرم مصرفی و آب گرم گرمایش به کار گرفته می شود. قبلا در مقاله طرز کار پکیج نحوه کار پکیج مفصل توضیح داده شد.
یکی از مشکلات رایج مصرف کنندگان پکیج گرم نشدن رادیاتورها است که در این خصوص در مقاله علت گرم نشدن رادیاتورهای شوفاژ مفصل دلایل آن را توضیح دادیم. اما گاها این اتفاق هم می افتد که رادیاتورها در فصل تابستان گرم می‌شوند و بر خلاف تصور ما وارد عمل می‌شوند. در این مقاله دلایل گرم شدن سیستم گرمایشی یا همان رادیاتورها و یا شوفاژها را در تابستان با هم مرور می‌کنیم.

تعمیر پکیج در محل
دلیل گرم شدن رادیاتورها در تابستان

همانگونه که احتمالا در مقاله طرز کار پکیج مطالعه کردید پکیج نمی‌تواند هم زمان هر دو کار گرم کردن آب مصرفی و آب گرمایش را انجام دهد. به همین دلیل اولویت پکیج همواره آب گرم مصرفی است و هر بار در تابستان و یا زمستان که شیر آب مصرفی باز می‌شود بلافاصله گرمایش رادیاتورهای شوفاژ از کار می‌افتد.
پکیج شوفاژ دیواری دو حالته است. یعنی یک حالت زمستانه دارد و یک حالت تابستانه که احتمالا همه به خوبی می‌شناسید. با تعیین هر یک از این دو حالت پکیج باید متناسب با وضعیت تعیین شده عمل کند. به این صورت که در تابستان با باز شدن آب و تحریک فلوسوئیچ آب توسط برد مشعل روشن می‌شود و آب گرم مصرفی را تامین و بلافاصله با قطع جریان آب گرم شعله خاموش می‌شود.
اما در حالت زمستانه مدار گرمایش با استفاده از پمپ آب سیرکولاتور پکیج مرتبا آب را بصورت چرخشی در سیستم به منظور تامین دمای رادیاتورها در گردش در می‌آورد. اما همیشه این سیستم آماده است تا با باز شدن آب گرم مصرفی متوقف شود. این کار را سنسوریا شیربرقی انجام می‌دهد. در نتیجه آب برای آب گرم مصرفی اولویت دارد. دوباره با بسته شدن آب بلافاصله شیر برقی جریان سیرکولاتور و یا گرمایش پکیج را فعال می‌کند.

کلید تعیین وضعیت پکیج
برای این اتفاقات چندین فاکتور با هم کار می‌کنند. اما تنها چند دلیل می‌تواند باعث شود که مدار گرمایش در تابستان هم گرم باشد که در زیر توضیح داده می‌شود
پکیج در حالت تابستانه قرار نگرفته است
بخصوص افرادی که برای اولین بار از پکیج استفاده می‌کنند گاها با این مشکل مواجه می‌شوند و فراموش می‌کنند و یا نمی‌دانند که باید پکیج بر روی سیستم تابستانه تنظیم شود. این افراد عموما با بستن شیرهای رادیاتور سعی می‌کنند گرما را متوقف کنند. اما باید به یاد داشت که همه شیرها به خوبی آب‌بندی نمی‌کنند و ممکن است باعث گرم شدن رادیاتورها به دلیل عبور آب گرم شود.

وضعیت زمستانه پکیج
دکمه تابستانه و زمستانه خراب است
برد یک ابزار مکانیکی الکترونیکی هوشمند است. اما در هر صورت اطلاعاتی باعث می‌شود که به کار خود در وضعیتی ادامه دهد. هر گاه کلید تابستانه و زمستانه کثیف شده باشد و یا به هر دلیل مانند ضربه خوردن و یا از دست دادن دقت خود وضعیت را نتواند تغییر دهد باعث می‌شود که برد اطلاعات تازه‌ای برای تغییر حالت در نظر نگیرد.
یعنی با اینکه شما وضعیت را ظاهرا بر روی تابستانه قرار داده‌اید ولی اطلاعاتی که برد دریافت می‌کند اطلاعات وضعیت زمستانه است.
خراب شدن برد
اما گاهی هم خود برد دقت خود را از دست می‌دهد. به این صورت که با وجود اینکه پکیج در حالت تابستانه تنظیم شده و برد هم این اطلاعات را به خوبی دریافت می‌کند ولی باز هم به دلیل خرابی دقت برد عملیات زمستانه در حال انجام است. در این حالت پکیج درست مانند زمانی که بر روی حالت زمستانه تنظیم شده کار می‌کند.
البته در این حالت اغلب این اتفاق بصورت نسبی می‌افتد. یعنی گاهی رادیاتورها گرم می‌شوند و گاهی خیر.

برد پکیج شوفاژ دیواری
خرابی شیر سه طرفه
اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلیل گرم شدن رادیاتورهای شوفاژ در فصول گرم سال شیر سه طرفه است. این شیر در راس فعالیت تغییر حالت دستگاه قرار دارد. وقتی آب در حالت گرمایش قرار داشته باشد وضعیت شیر به سمت حالت گرمایش تغییر می‌کند و وقتی در حالت آب مصرفی قرار داد شیر تغییر حالت می‌دهد.
در تابستان این شیر سه راهه با فرمان شیربرقی آب از کار می‌افتد. اما در دو حالت ممکن است مشکل ساز شود. اول اینکه شیر سه راهه فرمان اشتباه دریافت کند و دوم اینکه شیر در بین حالت گیر کند.
شایع‌ترین دلیل گرم شدن رادیاتورها همین حالت دوم است. یعنی شیر در حالت بینابین گیر می‌کند. در این حالت هر چند آب گرم مصرفی تامین می‌شود ولی فشار لازم را هم ندارد و رادیاتورها هم گرم می‌شوند چراکه ورودی رادیاتورها کاملا مسدود نیست.

خرابی شیر برقی
گفتیم که با فرمان شیربرقی در خصوص باز شدن آب مصرفی شیر سه راهه تغییر وضعیت می‌دهد تا آب برای شیر مصرفی اولویت دهی شود. در این حالت اگر شیر سه راهه دستور درست را ندهد و یا دچار خطا شود باعث خواهد شد تا آب به جای اینکه برای آب مصرفی گرم شود برای رادیاتورها گرم شود.

شیر برقی پکیج
البته ممکن است خطاهای دیگری هم در فرآیند کاری پکیج شوفاژ دیواری باعث شود تا رادیاتورها گرم شوند. مانند اینکه آب گرم مصرفی از منطقه‌ای با آب رادیاتور‌ها یکی شده باشد. بنابراین همیشه از تعمیرکار پکیج حرفه‌ای در لحظه مواجه شدن با این مشکل کمک دریافت کنید.

هواگیری پکیج ایران رادیاتور

در زمان سرویس پکیج وتعمیر پکیج یا نصب و راه اندازی مجدد آن یکی از اعمالی که باید انجام گیرد هواگیری است، هواگیری به معنی خروج هوای اضافی از دستگاه است که درصورت وجود هوا در عملکرد پکیج دچار اختلال ایجاد شده و میزان بازده کار کاهش و اما خوردگی سیستم و وسایل افزایش می یابد.
اطلاعات بیشتر در : سرویس پکیج ایران رادیاتور
هواگیری باید به درستی و در زمان مناسب انجام شود از مزایای هواگیری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
خوب کار کردن دستگاه و تولید گرمای کافی
افزایش عمر و بازدهی مناسب قطعات
کاهش خطر نشت آب از رادیاتورها
کاهش هزینه گاز مصرفی
علاوه بر این مزیت های ذکر شده انجام هواگیری باعث کارکرد مناسب پکیج و خوب گرم شدن شوفاژ رادیاتورها نیز هم می شود، اگر پس از انجام این کار مشکل برطرف نشد برای یافتن دیگر علل به مقاله علت گرم نشدن آب پکیج ایران رادیاتور رجوع کنید.

تصویر این قطعه را در شکل زیر مشاهده می کنید.

در ساختمان پکیج های دیواری ازجمله پکیج ایران رادیاتور و در مدار آب رادیاتورها و پرکن، شیر هواگیر خودکار (اتو ونت) وجود دارد، وظیفه ی این شیر خارج کردن هوای موجود در داخل مدار گرمایشی است که با افزایش حجم هوا، شناور داخل این شیر به علت سنگینی نسبت به هوا پایین آمده و باعث باز شدن سوپاپ خروج هوا و در نتیجه تخلیه هوا می شود و سپس بعد از انجام این عمل با بالا رفتن سطح آب در داخل محفظه شناور بالا رفته و سوپاپ خروج هوا را می بندد.
این قطعه به دو صورت مستقل و یا نصب شده روی حوضینگ پمپ ساخته می شود و توجه داشته باشید که اگر مدار گرمایشی پر از آب باشد از این شیر به جای هوا آب خارج شده و باعث سوراخ شدن منبع انبساط می شود.

هواگیری پکیج ایران رادیاتور شامل سیستم آب گرم مصرفی، مدار شوفاژ و سیستم گازرسانی است.

برای هواگیری سیستم آب مصرفی با باز کردن شیر آب گرم مصرفی اقدام به هواگیری می کنیم.
در هواگیری مدار شوفاژ، شیر هواگیری اتوماتیک پشت دستگاه را شل کرده تا هوای دستگاه خارج شود و تمام رادیاتورها را تک به تک هواگیری کرده، در هنگام انجام این عمل عقربه مانومتر باید فشار ۱٫۵ را نشان بدهد.

برای هواگیری سیستم گاز رسانی شیر دستی گاز را باز کرده، از عدم نشتی گاز مطمئن شده و سپس هواگیری می کنیم.
پس از انجام هواگیری تنظیمات پکیج را بررسی کرده و درصورت لزوم آن را مجددا تنظیم کنید،

مسائل استفاده از پکیج ایران رادیاتور

اگر سرویسکار پکیج ایران رادیاتور هستید و یا از این دستگاه در منزل خود استفاده می کنید حتما شاهد مشکلات به وجود آمده برای این دستگاه بوده اید، چند مشکل رایج که در کار با
پکیج دیواری ایران رادیاتور بیشتر به چشم می خورد در این متن آورده شده است.
رسوب گرفتن مبدل ثانویه: این مبدل ها که با نام مبدل صفحه ای هم شناخته میشوند تنها در پکیج های دو مبدله یافت می شوند، آنها با گردش آب موجود در شوفاژ به گرم شدن آب کمک می کنند، از مشکلاتی که به دنبال جرم و رسوب گرفتن این مبدل به وجود می آیند می توان به عدم گرم شدن آب مصرفی و خارج شدن آب با فشار بسیار کم اشاره کرد، درصورت مشاهده این مشکلات یکی از دلایل آن می تواند جرم گرفتن این مبدل باشد که در پکیج های ایران رادیاتور معمولا رخ می دهد.

از دسترس خارج شدن تنظیمات شیر گاز: برای تنظیم فشار و قطع و وصل کردن جریان گاز ورودی به پکیج و نیز تنظیم حداقل و حداکثر احتراق، هر دستگاه پکیج دارای شیر گاز است، هنگام نصب و راه اندازی پکیج این شیر تنظیم می شود، درصورت برگشت تنظیمات که در پکیج های ایران رادیاتور نیز رخ می دهد، باید آن را مجددا تنظیم کرد.

مشکلات پمپ: پمپ که بی شک از اصلی ترین قطعات پکیج است و در قسمت بلوک برگشت پکیج قرار دارد، در دو حالت زمستانه و تابستانه پکیج عملکرد متفاوتی دارد، اگر پمپ دچار مشکل شود آب در مدار گرمایش دستگاه به چرخش درنمی آید و نیز پمپ گیرپاژ می شود، اختلال عملکرد پمپ از مسائل رایج ایجاد شده برای پکیج ایران رادیاتور می باشد.

راه اندازی پکیج ایران رادیاتور

یکی از پکیج های گرمایشی پکیج دیواری ایران رادیاتور است که به منظور گرم کردن محیط در اماکن مسکونی و تجاری کاربرد دارد، این دستگاه که با جریان آب گرم کار می کند و گرمای خود را ازطریق سطح تبادل کننده گرما به محیط منتقل می کند،
با شروع فصل سرما احتیاج به راه اندازی و تنظیم مجدد دارد تا بتواند مانند گذشته کار کند و بازدهی مناسب را داشته باشد، در مقاله ذیل از نحوه راه اندازی این پکیج سخن خواهیم گفت، علاوه بر این برای اطلاع از چکونگی تنظیم این پکیج می توانید به مقالهتنظیم پکیج ایران رادیاتورمراجعه فرمایید.

برای راه اندازی هر پکیجی چه ایران رادیاتور و چه مارک های دیگر استفاده از دفترچه راهنما و کمک گرفتن از فرد متخصص به روند بهبود کار کمک می کند، راه اندازی پکیج ایران رادیاتور شامل مراحل زیر است:
تست گازبندی: از عدم نشتی لوله های مربوط به گاز و رگولاتور گاز اطمینان حاصل نمایید.
هواگیری: در داخل دستگاه پکیج و سیستم رادیاتورها هیچگونه هوایی نباید وجود داشته باشد زیرا وجود هوا کارایی پکیج را پایین می آورد و ممکن است دلیل گرم نشدن شوفاژ رادیاتورها باشد، درصورت وجود هوا، اقدام به هواگیری کنید اما دلایل دیگری نیز برای این امر وجود دارد که در مقاله علت گرم نشدن آب پکیج ایران رادیاتور به آنها اشاره شده است.

کنترل عملکرد درست پتانسیومر: دمای شوفاژ را کنترل کرده و مطمئن شوید که مشعل ها به موقع خاموش و روشن می شود.
کنترل دمای آب گرم مصرفی: کنترل کنید که دمای آب مصرفی در ابتدای روشن کردن دستگاه ۴۵ درجه سلسیوس بیش از دمای آب سرد اولیه باشد.
کنترل فلوسوییچ آب: عملکرد صحیح مشعل را با سه بار خاموش و روشن کردن آن بررسی کنید.
کنترل دمای مدار گرمایش: از فشار مناسب آب و خاموش و روشن شدن پکیج در دمای معین مطمئن شوید.
کنترل عملکرد جرقه زن: روشن شدن مشعل به وسیله جرقه زن را با چشم کنترل کنید.
و اما در راه اندازی پکیج ایران رادیاتور نیز مانند دیگر پکیج ها رعایت موارد بالا الزامی است

و مدار آب گرم مصرفی، مدار شوفاژ و سیستم گازرسانی باید هواگیری شوند:
آب سرد ورودی دستگاه را باز کرده و سپس با با بازکردن شیر آب گرم مصرفی اقدام به هواگیری سیستم آب گرم مصرفی می نماییم
عقربه گیج فشار را به مقدار ۱٫۵ بار می رسانیم و در این حالت سیستم پکیج را هواگیری می نماییم، درصورتی که این مقدار تنظیم نباشد امکان انفجاری روشن شدن دستگاه وجود دارد.
نهایتا با بازکردن شیر دستی گاز، از نشتی یا عدم نشتی گاز اطلاع حاصل کرده و درصورت نیاز مسیر گازرسانی را هواگیری می کنیم.
توجه:
اگر هواگیری به درستی انجام نشود گرمای لازم تولید نمی شود. (برای اطلاعات بیشتر به فیلم آموزشی هواگیری در سایت مراجعه شود) و نیز درصورت مشاهده یخ زدگی در گرمایش مرکزی از خالی کردن کل آب خودداری کرده و و از ضد یخ مخصوص استفاده نمایید.
پس از راه اندازی پکیج و طی مدت زمانی بازدهی دستگاه به مرور کاهش می یابد و نیاز به سرویس دارد، از این رو برای اینکه خودتان بتوانید این کار را انجام دهید،

نکات استفاده از پکیج ایران رادیاتور

پکیج دیواری ایران رادیاتور را از فروشگاه های رسمی آن خریداری کنید و از درا بودن گارانتی و خدمات پس از فروش آن اطمینان حاصل نمایید، پکیج های ایران رادیاتور به مدت ۲۴ ماه ضمانت دارند.
نصب و راه اندازی اولیه دستگاه را به نمایندگی مجاز بسپارید، راه اندازی صحیح پکیج از این جهت قابل اهمیت است که تضمین عملکرد بهینه آن است، برای اطلاع از چگونگی این عمل به مطلب نحوه راه اندازی پکیج ایران رادیاتور مراجعه کنید.
درصورت عدم کارکرد مناسب دستگاه، سرویس و تعمیر پکیج باید توسط فرد متخصص انجام گیرد، در غیر این صورت نه تنها خرابی ها شامل ضمانت نمی شوند بلکه عواقب سرویس پکیج توسط افراد غیر فنی جبران ناپذیر است، اگر خودتان قصد تعمیر یا سرویس را دارید مقالات آموزشی سرویس پکیج ایران رادیاتور و تعمیر پکیج ایران رادیاتور را از دست ندهید.

به هیج وجه دستگاه پکیج را در اتاق خواب و سرویس های بهداشتی نصب نکنید، همچنین در اطراف پکیج دیواری باید فضای آزاد وجود داشته باشد و دستگاه در مجاورت وسایل گرما زا قرار نگرفته باشد.
هنگام نصب، تعمیر و سرویس پکیج ایران رادیاتور مواد قابل اشتعال، کودکان و سالمندان را از محیط دور کنید
لوله کشی آب و گاز پکیج باید مطابق ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی باشد، این لوله کشی ها پس از نصب باید بررسی شوند تا از سلامت آنها مطمئن شویم، استفاده از شیر گاز مستقل الزامی است.
مسیر لوله کشی دودکش باید تا حد امکان مستقیم و عاری از پیچ و خم باشد و هر چند وقت باز بودن آن کنترل شود.
اگر می خواهید پکیج بهترین عملکرد خود را نشان دهد باید دمای مناسب را برای آن انتخاب کنید و فشار دستگاه را کنترل کنید تا از حد مجاز تجاوز نکند، فشار مناسب برای پکیج ایران رادیاتور ۱٫۵ بار است اگر به طور مرتب فشار تغییر کرده و کم یا زیاد می شود این مورد ناشی از عیب دستگاه است.
از گاز طبیعی شهر به عنوان سوخت پکیج ایران رادیاتور استفاده کنید، در صورت نیاز مبرم به تبدیل سیستم سوخت از تکنسین مجرب کمک بگیرید.
در حین نصب و یا پس از نصب از پکیج ایران رادیاتور مواظب باشید تا به پکیج ضربه وارد نشود، برخورد اجسام سنگین با پکیج می تواند عملکرد آن را دچار اختلال کند.
اگر قصد ترک منزل برای بیش از یک یا دو روز را دارید بهتر است پکیج را خاموش کنید و ورودی های گاز و آب آن را ببندید اما اگر دمای هوا به شدت پایین است و امکان یخ زدگی دستگاه وجود دارد پکیج را در کمترین دمای ممکن تنطیم کنید.
تنظیم دمای پکیج را با شیر رادیاتور انجام ندهید، برای این کار از کلید تنظیم دما که عموما به صورت پیچی است استفاده کنید با چرخاندن آن دمای مد نظر خود را انتخاب کنید.

نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس

نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس

نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس

جهت تعمیر پکیج ایران رادیاتور توسط نماینده مجاز ایران رادیاتور با شماره تلفن ۰۹۱۹۱۲۱۲۴۸۹ ( نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس ) تماس بگیرید

نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس
نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس

این نمایندگی افتخار دارد در تمامی مناطق زیر فعالیت کند
تمامی مناطق تهرانپارس فلکه اول تهرانپارس چهار راه اشراق خیابان جشنواره فلکه سوم تهرانپارس میدان پروین سراج دلاوران فرجام و تمامی مناطق تهرانپارس
اگر شما پکیج دیواری ایران رادیاتور دارید حتما نوشته زیر را با دقت بخوانید و نکات زیر را را رعایت کنید .

نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس

دمای اب و رادیاتورها رو تا ماکزیمم (maximum)نبرید :
برخی از استفاده کنندگان عادت دارند تا دمای اب و رادیاتور را تا اخر زیاد کنند مطمئنا اگر اب پکیج دیواری شما طوری باشد ( تهرانپارس ) که با باز کردن شیر اب بخار بلند شود کسی به شما جایزه نخواهد داد پس سعی کنید درجه پکیج رو طوری تنظیم کنید نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس که دمای اب مصرفی گرمای مطلوب را داشته باشد و گرم رو به ولرم باشد و دمای رادیاتورها را هم طوری تنظیم کنید که رادیاتورها گرمای مطلوب را داشته باشند .(نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس ) چون با تنظیم دمای اب مصرفی و شوفاژ روی ماکسیمم به پکیج فشار زیادی وارد میشود و عمر دستگاه به شدت کم خواهد شد .

تنظیم دمای رادیاتورها ( تهرانپارس) :

در هنگام استفاده از پکیج دیواری همیشه دمای محیط را از روی پکیج تنظیم کنید ( نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس ) و نه با شیر رادیاتورها به عبارت دیگر زمانی که خانه شما گرم میشود به هیج وجه شیر رادیاتور را نبندید و حتی نصفه هم نکنید بلکه شیرها همیشه کاملا باز باشد .به عنوان مثال در پکیج ایران رادیاتور همانطور که در تصویر زیر میبینید .( نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس ) در سری انالوگ دو ولوم برای تنظیم دما وجود دارد ولوم سمت راستی برای تنظیم دمای ابگرم و ولوم سمت چپی برای تنظیم دمای اب رادیاتورها هست زمانی که ولوم سمت چپی بر روی صفر قرار گیرد شوفاژها قطع میشود .و دیگر ابگرمی به سمت شوفاژ ها نمیرود. (شرق تهران)

شیر پرکن همه مشکلات را حل نمیکند :

برخی از دارندگان پکیج دیواری هم فقط عادت کردند در صورت خرابی پکیج و یا هر مشکلی فورا شیر پرکن را باز کنند و انتظار دارند پکیج درست شود. ( نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس ) بعضیها هم فکر میکنند هرچقدر عقربه بالاتر برود دمای اب یا دمای شوفاژ بالاتر میرود در صورتی که هیچ ارتباطی بین بالا رفتن عقربه و دمای پکیج  و اب مصرفی وجود ندارد .

شیر پرکن را حتما ببندید :

همیشه وقتی با شیر پرکن فشار بار پکیج را تنظیم کردید بعد از ان حتما شیر پرکن پکیج را ببندید. اگر با شیر پرکن اشنا نیستید اینجا ( شیرپرکن) کلیک کنید . نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس
نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس پایین اوردن فشار پکیج :
اگر پکیج دیواری شما در بالکن نصب هست حتما باید در هنگام مسافرت زمستانه اگر سرما شدید است اب پکیج دیواری را تخلیه کنید. و بعد پکیج رو خاموش کنید.(تهرانپارس)
روش تخلیه را با سرچ در گوگل میتوانید پیدا کنید .

دقت به علائم خرابی پکیج :
همیشه دقت کنید پکیج شما در مواردی که خراب میشه چه علائمی دارد  مطمئنا شما هم مثل من قبول دارید که پکیج توانایی حرف زدن نداره تا به ما سرویسکارا بگه چه ایرادی داره .
همچنین دقت کنید پکیج مواقعی که ارور میده. (نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپراس ) دقیقا چه اروری می دهد
در بعضی پکیجها مانند ایران رادیاتور چراغها چشمک زن می شوند و شما باید دقیقا اون چراغها رو به سرویسکارها بگید. درواقع اون چراغها نشون دهنده ارور دستگاه هستند مثلا در پکیج ایران رادیاتور زمانی که مشکلی در مورد فن رخ دهد ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ بروز میکند  .
در بعضی دستگاه ها که دیجیتال هستند مثل نمایندگی پکیج گلدیران ارور به صورت e1 یا e2 و e3 یا ….نشون داده میشه.
و در بعضی مدلهای پکیج مثل بوتان نوع چشمک زدن و رنگ چراغ چشمک زن نشونه ارور دستگاه هست
خلاصه کلام تمام علایم ظاهری و باطنی رو به دقت نگاه کنیدتا سرویسکار در تشخیص ایراد دقیق عمل کنه
انتظار بیهوده از سرویسکارن نداشته باشید :


از سرویسکاران پکیج توقع معجزه نداشته باشید. ( نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس ) آنها هم با علایمی ک پکیج بروز میده و گزارشات شما به نتیجه میرسند .گاهی نیاز به ازمایش خطا هست و شاید کار در چند مرحله انجام شود .
انتظار بیهوده از سرویسکار نداشته باشید :
اکثر مشکلاتی ک در پکیج بروز میکنه با راهنمایی حل نمیشه و باید سرویسکار بازدید کنه .

iranradyator representation tehranpars
iranradtehranpars

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران
ما در این مقاله به معنی ، نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس عمل کرد و جنس رادیاتورها تهرانپارس می پردازیم.
رادیاتور (به انگلیسی: Radiator) نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس وسیله ای فلزی و یا نیمه فلزی می باشد که جنس آن بسته به کاربرد می تواند متفاوت باشد. در واقع، رادیاتور یک مبدل حرارتی مورد استفاده برای انتقال انرژی حرارتی از رسانه ای به رسانه دیگر به منظور سرمایش و گرمایش است.نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس اکثر رادیاتورها برای داشتن عملکرد در خودروها و ساختمان ها ساخته شده اند و غالبا رادیاتورها به عنوان ناقل دمای آب عمل کرده و یکی از کاربردهای آن ها ایران رادیاتور در خودروها خنک کردن آب برگشتی به موتور می باشد.

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس
نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس

رادیاتور همواره یک منبع حرارتی بوده و برای دو هدف سرمایش و گرمایش از آن استفاده می گردد.نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس عملا رادیاتور به پانل هایی اشاره دارد که گردش مایع در آن ها از طریق لوله ها صورت گرفته و موجب گرم یا نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس سرد شدن محیط می شود. اما به طور معمول از رادیاتورها جهت استفاده در منازل برای انتقال نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس حرارت آب گرم رسیده از بویلر و نیز گرم نمودن ایران رادیاتور تهرانپارس ساختمان استفاده می شود. کارکرد رادیاتور بدین گونه است که در یک سیستم حرارت مرکزی، آب گرم یا گاها بخار مرکزی تولید شده و توسط پمپ از طریق رادیاتور داخل ساختمان که در آن این گرما به محیط اطراف منتقل می شود توزیع می گردد نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس .
جنس رادیاتورها متفاوت است تهرانپارس . از جنس های متفاوت آن می توان به آلومینیومی، فولادی، نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس مسی و چدنی اشاره داشت. از لحاظ انتقال حرارت می توان گفت مس بهترین انتقال را داراست اما به علت هزینه بسیار بالای آن استفاده ایران رادیاتور مقرون به صرفه ای ندارد. تهرانپارس پس از مس، به مراتب نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران می توان گفت آلومینیوم بهترین فلز انتقال حرارت می باشد که دچار زنگ زدگی نمی شود. تهرانپارس رادیاتورهای آلومینیومی به دو صورت اکستروژن و دایکست تهرانپارس تولید می شوند.
رادیاتورها به طور عمده در خودروها، برای خنک کردن موتورهای احتراق داخلی، در موتور پیستونی، نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس لوکوموتیوهای راه آهن، موتور سیکلت ها، ایستگاه های ثابت و مکان های دیگر که در آن از چنین موتورهایی استفاده می شود،تهرانپارس کاربرد دارند.
فایل pdf مقاله بالا
نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس
نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس
نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تهرانپارس
ایران رادیاتور تهرانپارس

iranradiator representation tehranpars
iranradiator tehranpars

علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور

علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور

علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور چست ؟

و چرا چراغ پکیج ایران رادیاتور قرمز میشود ؟

برای تعمیرات پکیج با شماره تلفن  ۰۹۱۹۱۲۱۲۴۸۹ تماس بگیرید .

 

روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور به معنی ارور یا خطا در پکیج ایران رادیاتور می باشد که  هر کدام از ارور ها یا خطاها دلیل خاص خودش را دارد ( ما در ادامه همین متن  لیست ارورهای ایران رادیاتور اورده ایم ) . پس به بررسی علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور می پردازیم

علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور

نحوه یافتن ارور پکیج ایران رادیاتور و ریست کردن ان

 

در مواقعی که ارور بروز میکند شما باید دقت کنید که بجز چراغ قرمز کدام یک از چراغها شروع به چشمک زدن میکند . (در زیر هر چراغ عددی قرار دارد از ۴۰ تا ۸۰ )

به عنوان مثال زمانی که گاز خانه شما قطع باشد و پکیج شروع به کار کند چراغ قرمز پکیج روشن می شود و اعداد ۷۰ و ۸۰ شروع میکند به چشمک زدن  مثال دیگر  ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور میباشد که مربوط به مشکلات فن می باشد .همیشه این اعداد را به طور دقیق حفظ کنید و در صورت نیاز بر روی کاغذ بنویسید تا فراموش نکنید . سپس دکمه ریست را فشار دهید تا ارور برطرف شود اگر مجدد خطا  بروز کرد با سرویسکار تماس گرفته و مشکل و ارور را بیان نمایید . 

ما همه ارورها را  در زیر می اوریم تا علت ارورها را  بدانید .

 

روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور
روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور

 

لیست خطاهای ایران رادیاتور مدلهای انالوگ مانند m24ff و E24FF …و B24FF

 در زیر لیست ارورهای ایران رادیاتور با توضیحات مختصر  اورده شده است توضیحات کامل این ارورها را میتوانید  از لینک  زیر ببینید   خطاهای ایران رادیاتور با توضیحات کامل

 
ارور ها به همراه توضیحات مختصر   
ارور ۴۰ ۷۰                             کمبود فشار در مدار رادیاتور                         
ارور۴۰ ۷۰ ۸۰                               بالا رفتن بیش از حد دما                   
ارور ۵۰ ۸۰                                   خرابی ترمیستور ابگرم مصرفی                
ارور ۴۰ ۸۰                            نشت دود به محیط یا خرابی سنسور حرارتی       
ارور ۷۰ ۸۰                                  مشکل در ایجاد شعله                              
ارور ۷۰                                       بالا رفتن بیش از حد دما                                
ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰                             خرابی در قسمت فن                           
ارور ۵۰ ۷۰                                     خرابی ntc ابگرم مصرفی                      
ارور ۴۰ ۶۰ ۷۰                              خرابی در قسمت فن                       
ارور ۵۰ ۷۰ ۸۰                              خرابی ntc شوفاژ                             
ارور  ۳۰ ۴۰                                     خرابی برد                                      
ارور ۸۰                                          بالا رفتن دما بیش از حد                        
ارور ۶۰ ۸۰                                     یخ زدایی با پمپ روشن                         
ارور ۶۰ ۷۰                                       یخ زدایی با مشعل روشن                    
ارور ۵۰ ۶۰                                         خراب ی سنسور شوفاژ                     

 

L خطاهای پکیج ایران رادیاتور سری دیجیتال

علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور

L شرح خطاهای پکیج دیواری ایران رادیاتور سری 
پرشر سوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد E1
  عدم تشکیل شعله عیب یابی یون حین کار E2
ترموستات ایمنی  حدی ۱۰۵ عمل کرده است E8
نشت دود به محیط E10
برد الکترونیک معیوب است E12 , E30
ترمیستور انتیسی مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه است) E31
ترمیستور انتیسی مدار شوفاژ اشکال دارد ( مدار آن باز است ) E32
سنسور انتیسی آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است ) E41
سنسور انتیسی آبگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار آن باز است ) E42
فن خاموش است اما پرشر فن  هوا در وضعیت وصل است E50
فن روشن است اما پرشر فن هوا در وضعیت قطع می باشد . E51

   E81

ترموستات حدی ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور ( سنسور ntc ) طبیعی است .

 

قرمز شدن چراغ پکیج ایران رادیاتور
قرمز شدن چراغ پکیج ایران رادیاتور

         علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور ؟؟

در بعضی موارد علت ارور رخ داده مربوط به پیش آمدن مشکلی هنگام راه اندازی پکیج است و در این مواقع چراغ قرمز پکیج دیواری ایران رادیاتور روشن می شود، و با فشار دادن دکمه ریست راه اندازی دوباره دستگاه مشکل برطرف خواهد شد.

 

در صورتی که پکیج  با جرقه ضعیف سعی در روشن شدن دارد ولی روشن نمیشود و در عوض چراغ قرمز روشن میشود، اگر مشکل با ریست کردن پیکج حل نشود، باید به دنبال علل دیگر بود.(علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور ) دلیل این مسئله می تواند ضعیف بودن سیم ارت، ضعیف بودن ترانس جرقه زن، از کار افتادن  میله یون  و یا مشکل در سایر کابل های برق باشد.

درپکیجهای  آنالوگ در صورتی که روشن شدن چراغ قرمز همراه با روشن شدن چراغ های ۴۰ و ۷۰ و ۸۰ باشد، معمولا ایراد از ترموستات ایمنی ۱۰۵ درجه یا سنسور حد  است. در تمام مراحل کاری پکیج ایران رادیاتور، ترموستات حد مدار آن را کنترل میکند و وظیفه آن کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دما های بالا و گرمای بیش از حد است.

در صورت خرابی ترموستات حد ، دمای مبدل بیش از اندازه بالا رفته و علاوه بر روشن شدن چراق قرمز، ارور ۴۰-۷۰-۸۰ در مدل های آنالوگ و ارور E81 در مدل های دیجیتال ظاهر میشود. در این موارد ریست کردن دستگاه مشکل را حل نمیکند و ترموستات حد باید تعویض شود.

علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور

 

علت سرد و گرم شدن آب پکیج

علت سرد و گرم شدن آب پکیج

در این مقاله به بررسی دقیق این موضوع می پردازیم که چرا آب پکیج  سرد و گرم میشود ؟ و به عبارتی دیگر علت سرد و گرم شدن اب پکیج چیست .؟؟؟

علت سرد و گرم شدن آب پکیج
علت سرد و گرم شدن اب پکیج

علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور با پکیج های دیگر همانند بوتان یا  گلدیران و یا ایساتیس فرق چندانی ندارد و شاید فقط در ریزه کارایی ها و قلقها فرق داشته باشند .

متن زیر تمامی علل شایع  این ایراد در پکیج را بازگو میکند :

  برای تعمیرات پکیج ایران رادیاتور با      شماره ۰۹۱۹۱۲۱۲۴۸۹ تماس بگیرید.

رسوب گرفتن مبدل ثانویه و سرد و گرم شدن اب پکیج

شایعترین علت سرد و گرم شدن آب پکیج :در پکیجهای دو مبدله معمولا بعد از گذشت دو سال از شروع کار پکیج , مبدل صفحه ای ( مبدل ثانویه )جرم می گیرد و باید با اسید شستشو داده شود. البته زمان دو سال تقریبی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. و این زمان از هفت ماه تا پنج سال متغیر است . شاید  ۸۰ یا ۹۰ درصد علت سرد و گرم شدن اب در پکیج های دو مبدله این  مورد باشد. (که در پکیج ایران رادیاتور معمولا با بروز ارور ۷۰  به صورت لحظه ای همراه  است )  .

در زیر تصویری از مبدل ثانویه میبینید .

علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور

نوسان در فشار آب پکیج ورودی واحد ساختمان و در نتیجه سرد و گرم شدن اب پکیج

فشار آبی که  وارد واحد مسکونی می شود را چک کنید تا نوسان نداشته باشد ( البته منظورم از چک کردن همان مشاهده با چشم است ) در بعضی مواقع بدلیل تنظیم نبودن پمپ آب ساختمان اب نوسان زیادی دارد و مرتبا فشار اب کم و زیاد میشود و علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور هم همین موضوع است . پس اول باید پمپ ساختمان را تنظیم کنید و اگر  باز هم مشکل سرد و گرم شدن اب پکیج برطرف نشد به سرویسکار پکیج زنگ بزنید .

علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور

سومین علت از علتهای  سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :

خرابی ntc ابگرم مصرفی

سنسور ntc یا همان ترمیستور  ابگرم مصرفی معیوب است کار ترمیستور اعلام دمای اب به برد هست و اگر این مقدار اشتباه به برد اعلام  شود نتیجتا آب پکیج  سرد و گرم  می شود . که البته احتمال این مورد کم است .

 

چهارمین  دلیل سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :

خرابی فلوسوئیچ

بعضی مواقع زمانی که شیر اب گرم را باز میکنیم اب به خوبی گرم می شود اما زمانی که  آب را با سرد مخلوط میکنیم اب به جای ولرم شدن  کاملا سرد می شود و این روند مدام تکرار میشود و همین علت سرد و گرم شدن اب پکیج میشود . در این موارداحتمالا میشود گفت اشکال از فلوسوئیچ ( فلومتر یا فلورگلاتور)  است. در زیر تصویر یک نوع از فلوسوئیچ پرکاربرد را می بینید .( البته در این موارد که به جای ولرم شدن ناگهان سرد میشود علت ان  از رسوب مبدل ثانویه و عدم تنظیم شعله نیز  میتواند باشد که تشخیص ان نیاز به تجربه یک سرویسکار دارد .)

فلوسوئیچ ابگرم مصرفی
فلوسوئیچ ابگرم مصرفی

پنجمین علت سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری ایران رادیاتور :

کم بودن بیش از حد فشار اب

 فشار آبی  که وارد پکیج دیواری می شود بیش از حد کم است. در نتیجه حرارت اب بلافاصله بالا می رود و سنسور  ntc یا همان ترمیستور اب گرم مصرفی فرمان قطع شعله را می دهد. و این روند مدام تکرار میشود و در نتیجه این  علت سرد و گرم شدن اب پکیج  می شود .

 ششمین دلیل  سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور :

خرابی ntc  شوفاژ

 سنسور ntc یا ترمیستور شوفاژ مشکل دارد . هرچند که این اتفاق به ندرت اتفاق می فتد اما ترمیستور شوفاژ ( این به تجربه برام ثابت شده است ) می تواند باعث ایرادهای عجیب و غریب در پکیج دیواری شود از جمله سرد و گرم شدن آب پکیج .

علت هفتم سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :

شعله بلند دستگاه تنظیم نیست و زیاد است 

 در بعضی موارد تنظیمات شعله پکیج به هم می خورد  ( معمولا توسط افراد ناشی ) . نشانه به هم خوردن تنظیم شعله  این هست که آب به اندازه کافی گرم می شود دما به سرعت به بالای ۶۰ می رسد و دستگاه برای چند لحظه خاموش می شود و این روند مدام تکرار می شود و همین دلیلی می شود برای سرد و گرم شدن اب پکیج راه حل ان این هست که شعله توسط یک سرویسکار تنظیم شود .

 

علت هشتم سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :

خرابی سنسور فن

 پرشر فن خراب است و قطع و وصل میکند یعنی پرشر فن گاهی در ابتدای فرمان درست عمل میکند اما با روشن شدن شعله و افزایش حجم شعله  سنسور فن فرمان  قطع میدهد و این امر مرتبا تکرار میشود .به همین علت اب سرد و گرم می شود. این مورد نیز به ندرت اتفاق می افتد  ولی محتمل است و به تجربه دیدم این مورد را .

رسوب گرفتن مبدل اصلی پکیج

مبدل اصلی یا مبدل اولیه جرم گرفته است .البته این مورد فقط در دستگاهای دو مبدل اتفاق می افتد  ( یا بهتر بگویم فقط در دستگاههای دو مبدله است که جرم گرفتن مبدل اولیه باعث سرد و گرم شدن اب میشود وگرنه در دستگاه تک مبدل رسوب گرفتن علایم دیگری دارد ). زمانی که مبدل اولیه جرم می گیرید به تبع ان گردش سریع اب و تبادل حرارتی مختل می شود و سنسور ntc شعله را قطع میکند در نتیجه همین علت سرد و گرم شدن اب پکیج می شود .

در زیر تصویر مبدل اصلی پکیج دو مبدل را میبینید

مبدل اصلی پکیج
مبدل اصلی پکیج

 

علت دهم سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری ایران رادیاتور :

پمپ ضعیف شده است . یا سرعت پمپ روی حالت کند تنظیم شده است . البته در عمل این مورد هم کمتر اتفاق می افتد تا باعث سرد و گرم شدن اب پکیج شود . این مورد فقط  در پکیجهای دو مبدله اتفاق می افتد زیرا در پکیجهای تک مبدل پمپ درگیر نیست .

علت یازدهم سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :

 در دستگاهایی که با فلومتر کار میکنند خرابی فلومتر و اشتباه اعلام کردن دبی باعث میشود تا اب مصرفی سرد و گرم شود  احتمال این مورد هم بسیار کم هست . ( به تجربه همچین چیزی را در پکیجهایی که کار میکنم ندیدم و تنها یک احتمال روی کاغذ است که میتواند از علتهای سرد و گرم شدن باشد )

 روشن و خاموش شدن مکرر شعله دستگاه

به دلایل مختلف گاهی شعله دستگاه به طور ثابت روشن نیست و مرتبا ( مثلا هر دو ثانیه یکبار ) خاموش روشن میشود  در نتیجه  وقتی شعله ثابت نباشد اب سرد و گرم می شود . به عنوان مثال در پکیج ایران رادیاتور بودن فلنچ دود در بعضی مواقع باعث همین موضوع میشود که باید برداشته شود . البته ممکن است روشن خاموش شدن مکرر دلیل دیگری داشته باشد .

 

 

علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور

 

     علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور
  علت سرد و گرم شدن اب پکیج
 علت سرد و گرم شدن آب پکیج

 

 

 

 

چرا اب پکیج سرد و  گرم می شود .؟؟

بویلرها یکی از قابل اعتماد ترین راه ها برای ارائه گرما به یک خانه از طریق یک زمستان طولانی است. علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور  با توجه به تعداد کمی از قطعات مکانیکی، دیگهای بخار به دلیل استفاده کمتری از رنج می برند، و این به معنای مسائل طول عمر طولانی و چند تعمیر است.  علت سرد و گرم شدن آب پکیج

البته، هیچ سیستم گرمایش بدون هیچ مشکلی ممکن است کار کند و یک دیگ بخار ممکن است با سوء عملکرد مواجه شود که منجر به توقف گرما می شود.   علت سرد و گرم شدن اب پکیج  هنگامی که خانه خود را سرد می کند، زیرا دیگ بخار دیگر کار نمی کند، برای کمک به تکنسین های آموزش تهویه مطبوع نیاز به تعمیر دارد. شما خدمات تعمیر دیگ بخار در Fairfield، OH را دریافت خواهید کرد که یک بار دیگر در Bartels Heating & Cooling خانه خود را گرم می کنید.  علت سرد و گرم شدن آب پکیج ما خدمات اضطراری ۲۴ ساعته را برای زمانی که مشکل دیگ بخار مشکل نمی تواند صبر کنید.

دلایل ممکن برای بویلر هایی که گرما ندارند علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور
لطفا توجه داشته باشید که این علل شکست دیگ بخاطر اطلاعات شما هستند تا به شما در درک سیستم گرمایشی کمک کنند. سعی نکنید مشکلات خود را تشخیص دهید یا رفع کنید. چرا اب پکیج ایران رادیاتور سرد و گرم میشود  .

مشعل نشت نمی کند: این شایع ترین علت بوجود آمدن یک گرما نیست. سرد و گرم شدن  اگر جت های گاز بر روی مشعل آتش نگیرند، هیچ علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور گرمای آب در مخزن گرم نمی شود. مبدل ثانویه  مشکل ممکن است به علت یک چراغ ال ای دی سوسو زدن / چراغ برق، یا شاید در خط گاز مشکل باشد. علت سرد و گرم شدن اب پکیج  به دلیل خطر مسمومیت مونوکسید کربن از سوء استفاده از یک اصلی گاز، فقط از متخصصان تماس بگیرید تا متوجه شوید چه اتفاقی در مورد مشعل افتاده است.

علت سرد و گرم شدن اب پکیج
علت سرد و گرم شدن اب پکیج

پمپ چرخانده شکسته: دلیل سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور این پمپ یکی از قطعات کوچک مکانیکی مورد نیاز برای دیگ بخار است. پمپ آب گرم را از مخزن برداشته و آن را به بخاری ها و رادیاتورهای اصلی در سراسر خانه می فرستد. ایران رادیاتور اگر پمپ قطع شود، آب گرم نمی شود. ntc تکنسین تعمیر باید پمپ را جایگزین کند.
عناصر گرمایش ناپدید شده: گرم و سرد شدن  در پمپ های حرارتی الکتریکی، یک جفت عناصر گرمایش داخل مخزن مسئول افزایش دمای آب است. اگر این عناصر نتوانند، شما نیاز به حرفه ای دارید تا آنها را جایگزین کنید قبل از اینکه دیگ بخار دوباره حرارت داده شود.
سوء استفاده از ترموستات:  بوتان    علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور  گاهی اوقات منبع خرابی سیستم گرمایش می تواند به ترموستات روی دیوار ردیابی شود. دلایل سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور  ترموستات که اتصال آن را به دیگ بخار قطع خواهد شد روشن خواهد شد. اول وقتی سیستم گرمایشی کار نمی کند تا مطمئن شوید که یک تنظیم اشتباه مسئول نیست  علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور  ، اول باید ترموستات خود را چک کنید. با این حال، اگر مشکل ترموستات عمیق تر شود، حرفه ای ها باید آن را تعمیر کنند.
اطمینان حاصل کنید که برای نشانه های هشدار دهنده زود هنگام که بویلر مشکلی دارد، گلدیران  مانند مشکل مشعل مشعل یا صداهای عجیب و غریب از مخزن، توجه کنید.  علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور   این به شما کمک می کند تا قبل از خرابی کامل، علت سرد و گرم شدن آب برای تعمیرات تماس بگیرید. تکنسین های ما در Heating & Cooling Bartels ایستاده اند تا تعمیر دیگ بخر در Fairfield، OH هر زمان که به آن نیاز دارید،  ارائه دهید.