منبع انبساط

منبع انبساط

منبع انبساط میتواند علاوه بر اینکه افزایش حجم آب را که بر اثر گرما ایجاد میشود را خنثی نماید

منبع انبساط میتواند علاوه بر اینکه افزایش حجم آب را که بر اثر گرما ایجاد میشود را خنثی نماید میتواند کمبود فشار آب را نیز درسیستم جبران نماید ( منبع انبساط بازعلاوه بر دو ویژگی ذکرشده میتواند نقش تغذیه سیستم را نیز بازی نماید)

انواع منبع انبساط:

۱) منبع انبساط باز

۲) منبع انبساط بسته

منبع انبساط باز:

چون منبع انبساط با اتمسفر هوادر ارتباط است بنابراین فشاروارد برروی سیال آن حدود یک اتمسفر میباشد ودرسیستم های حرارت مرکزی منازل بسیارکاربرد دارد

منبع انبساط بسته :

منبع انبساط بسته در پکیج ها ویا درجاهایی که نیازبه آب داغ(بیش از۱۰۰درجه) میشود مانندبیمارستانها و…

منبع انبساط بسته پکیج شامل دوصفحه میباشد که درقسمت وسط آن یک دیافراگم پلاستیکی وجود دارد بطوری که ارتباط داخل مخزن را کاملا بایکدیگر قطع میکنددریکطرف صفحه دیافراگمی،هوا یایک گاز بی اثرمثل نیتروژن (ازت)،(بافشاریک اتمسفر)ودر طرف دیگر آب مدار گرمایشی قرار میگیرد

چناچه فشارآب درون سیستم بالا برود آب مدار گرمایشی به صفحه دیافراگمی فشار وارد میکند وطرف دیگر دیافراگم کوچکتر میشودواجازه افزایش حجم را به سیستم میدهد منبع انبساط پکیج معمولا درظرفیت های۶-۸لیتری ساخته میشود وبسته به ظرفیت وآبگیری سیستم گرمایش متغیر میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.