هواگرفتن. رادیاتور

ایراداتی که ممکن است در سیستم گرمایشی بسته بوجود آید

وجود هوا در آب، ایرادات زیر را در سیستم گرمایشی بسته، به همراه دارد:

• نویز در لوله ها و رادیاتورها
• گردش ناکافی آب
• گرم نشدن کافی رادیاتورها
• شدت گرفتن خوردگی
• عملکرد ناقص شیرهای بالانس

💦هوا به سه شکل در سیستم وجود دارد:

۱⃣ به شکل بسته های هوای ثابت: که موقع پر کردن سیستم بخاطر هواگیری نادرست به جای مانده است

۲⃣ حباب های در حال حرکت با آب:

در صورتی که سرعت آب در سیستم زیاد باشد بخشی از هوا به همراه آب به چرخش در آمده و در ایرونت به دام نمی افتد.

۳⃣ گازهای غیرمحلول و بسیار ریز در آب:

بخشی از هوا بصورت ذرات ملکولی نامحلول در آب وجود داشته که به راحتی دیده نمی شود اما باعث می شود که رنگ آب غیرشفاف شود.

هر چه آب گرمتر و کم فشارتر باشد حجم کمتری از ملکول های هوا را در خود حل خواهد کرد.
بدین خاطر بهترین محل برای جدا کردن این ذرات در خروج دیگ و قبل از پمپ به کمک ایرونت های مخصوص می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.