خدمات ایران رادیاتور وحیدیه – نظام آباد

خدمات ایران رادیاتور وحیدیه (محله نظام آباد )

 

برای انجام تعمیرات ایران رادیاتور در وحیدیه  در شرق تهران میتوانید با شماره خدمات  ایران رادیاتور وحیدیه تماس بگیرید.

09191212489

[intergeo id=”zAjM”][/intergeo]

 وحیدیه
خدمات ایران رادیاتور وحیدیه

 

خدمات  ایران رادیاتور در وحیدیه
با کادری مجرب اماده است تا در اسرع وقت تعمیر پکیج ایران رادیاتور را انجام دهد.

برای تعمیرات تخصصی پکیج ایران رادیاتور در  خیابان وحیدیه خیابان دماوند محله تهران نو  نیرو هوایی  خیابان مدنی خیابان سبلان  ( سبلان شمالی  & سبلان جنوبی ) گلبرگ  خیابان کرمان میدان رسالت نارمک  ایران رادیاتور پیروزی و نامجو با این واحد تعمیرات تماس بگیرید.

اگر شما هم پکیج ایران رادیاتور  دارید حتما نکات زیر را با دقت بخوانید

 

[collapse]

متن زیر را با دقت بخوانید 

نمایندگی ایران رادیاتور وحیدیه

/  خدمات ایران رادیاتور وحیدیه / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور وحیدیه / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور وحیدیه   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور وحیدیه / خدمات پکیج ایران رادیاتور وحیدیه / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور وحیدیه   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور وحیدیه / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور وحیدیه   / نمایندگی های ایران رادیاتور وحیدیه   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور وحیدیه   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور وحیدیه   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور وحیدیه     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور وحیدیه :

[su_gmap width=”240″ height=”260″ address=”وحیدیه” zoom=”17″ title=”نمایندگی ایران رادیاتور وحیدیه”]

نمایندگی ایران رادیاتور  تسلیحات  

/  خدمات ایران رادیاتور تسلیحات / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور تسلیحات / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور تسلیحات   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تسلیحات / خدمات پکیج ایران رادیاتور تسلیحات / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور تسلیحات   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور تسلیحات / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور تسلیحات   / نمایندگی های ایران رادیاتور تسلیحات   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور تسلیحات   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور تسلیحات   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور تسلیحات     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور تسلیحات :

[su_gmap width=”240″ height=”260″ address=”نبی ئیان” zoom=”17″ title=”نمایندگی ایران رادیاتور ده متری بانک”]

نمایندگی ایران رادیاتور  بخت ازاد  

/  خدمات ایران رادیاتور بخت ازاد / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور بخت ازاد / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور بخت ازاد   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور بخت ازاد / خدمات پکیج ایران رادیاتور بخت ازاد / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور بخت ازاد   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور بخت ازاد / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور بخت ازاد   / نمایندگی های ایران رادیاتور بخت ازاد   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور بخت ازاد   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور بخت ازاد   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور بخت ازاد     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور بخت ازاد :

[su_gmap width=”240″ height=”260″ address=”بخت ازاد” zoom=”17″ title=”نمایندگی ایران رادیاتور بخت ازاد”]

 

نمایندگی ایران رادیاتور  قاسم اباد  

/  خدمات ایران رادیاتور قاسم اباد / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور قاسم اباد / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور قاسم اباد   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور قاسم اباد / خدمات پکیج ایران رادیاتور قاسم اباد / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور قاسم اباد   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور قاسم اباد / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور قاسم اباد   / نمایندگی های ایران رادیاتور قاسم اباد   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور قاسم اباد   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور قاسم اباد   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور قاسم اباد     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور قاسم اباد :

[su_gmap width=”240″ height=”260″ address=”میرحسینی” zoom=”17″ title=”نمایندگی ایران رادیاتور زرکش”]

 

نمایندگی ایران رادیاتور  خیابان لشگر  

/  خدمات ایران رادیاتور خیابان لشگر / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور خیابان لشگر / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور خیابان لشگر   /  نمایندگی پکیج ایران رادیاتور خیابان لشگر / خدمات پکیج ایران رادیاتور خیابان لشگر / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور خیابان لشگر   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور خیابان لشگر / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور خیابان لشگر   / نمایندگی های ایران رادیاتور خیابان لشگر   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور خیابان لشگر   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور خیابان لشگر   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور خیابان لشگر     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور خیابان لشگر :

نمایندگی ایران رادیاتور  طاووسی  

/  خدمات ایران رادیاتور طاووسی / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور طاووسی / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور طاووسی   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور طاووسی / خدمات پکیج ایران رادیاتور طاووسی / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور طاووسی   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور طاووسی / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور طاووسی   / نمایندگی های ایران رادیاتور طاووسی   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور طاووسی   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور طاووسی   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور طاووسی     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور طاووسی :

 

نمایندگی ایران رادیاتور  زرکش  

/  خدمات ایران رادیاتور زرکش / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور زرکش / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور زرکش   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور زرکش / خدمات پکیج ایران رادیاتور زرکش / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور زرکش   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور زرکش / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور زرکش   / نمایندگی های ایران رادیاتور زرکش   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور زرکش   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور زرکش   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور زرکش     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور زرکش :

نمایندگی ایران رادیاتور  ارباب مهدی  

/  خدمات ایران رادیاتور ارباب مهدی / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور ارباب مهدی / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور ارباب مهدی   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور ارباب مهدی / خدمات پکیج ایران رادیاتور ارباب مهدی / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور ارباب مهدی   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور ارباب مهدی / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور ارباب مهدی   / نمایندگی های ایران رادیاتور ارباب مهدی   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور ارباب مهدی   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور ارباب مهدی   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور ارباب مهدی     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور ارباب مهدی :

نمایندگی ایران رادیاتور  ارمغانی  

/  خدمات ایران رادیاتور ارمغانی / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور ارمغانی / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور ارمغانی   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور ارمغانی / خدمات پکیج ایران رادیاتور ارمغانی / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور ارمغانی   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور ارمغانی / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور ارمغانی   / نمایندگی های ایران رادیاتور ارمغانی   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور ارمغانی   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور ارمغانی   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور ارمغانی     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور ارمغانی :

 

 

نمایندگی ایران رادیاتور  تیرگان  

/  خدمات ایران رادیاتور تیرگان / نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتور تیرگان / خدمات پس از فروش ایران رادیاتور تیرگان   /نمایندگی پکیج ایران رادیاتور تیرگان / خدمات پکیج ایران رادیاتور تیرگان / نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور تیرگان   / خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور تیرگان / نمایندگی مجاز ایران رادیاتور تیرگان   / نمایندگی های ایران رادیاتور تیرگان   /  لیست نمایندگی های ایران رادیاتور تیرگان   / شماره  تلفن نمایندگی  ایران رادیاتور تیرگان   /  شماره تلفن خدمات ایران رادیاتور تیرگان     /  ادرس نمایندگی ایران رادیاتور تیرگان :

 

 

[collapse]

 

تنظیم حرارت رادیاتور ها :

هنگام استفاده از دستگاه پکیج همیشه  تنظیم دمای محیط را از روی پکیج انجام دهید  و نه با شیر رادیاتورها به عبارت دیگر زمانی که خانه شما گرم می شود به هیج وجه شیر رادیاتور را نبندید و حتی نصفه هم نکنید بلکه شیرهای رادیاتورها  همیشه کاملا باز باشد .به عنوان مثال در پکیج ایران رادیاتور همانطور که در تصویر زیر میبینید . در سری انالوگ دو ولوم برای تنظیم دما وجود دارد ولوم سمت راستی برای تنظیم دمای ابگرم و ولوم سمت چپی برای تنظیم دمای اب رادیاتورها هست زمانی که ولوم سمت چپی بر روی صفر قرار گیرد شوفاژها قطع میشود . و دیگر ابگرمی به سمت شوفاژ ها نمی رود. برای توضیحات بیشتر در مورد نحوه کارکرد پکیج بر روی لینک زیر کلیک کنید . شرق تهران
نحوه کار با پکیج ایران رادیاتور

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در وحیدیه
تعمیرات ایران رادیاتور وحیدیه

شیر پرکن همه چیز نیست :

بعضی از دارندگان پکیج هم فقط عادت کردند در صورت خرابی پکیج و یا هر مشکلی فورا شیر پرکن را باز کنند و انتظار دارند پکیج درست شود
بستن شیر پرکن پکیج :
همیشه وقتی با شیر پرکن فشار بار پکیج را تنظیم کردید بعد از ان حتما شیر پرکن پکیج را ببندید. اگر با شیر پرکن اشنا نیستید اینجا ( شیر پرکن) کلیک کنید . نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران
تصویر شیر پرکن را در زیر مشاهده می فرمایید.

پایین اوردن فشار پکیج :

اگر پکیج شما در بالکن نصب شده باید در هنگام مسافرت اگر سرما شدید است اب پکیج را تخلیه کنید. و بعد پکیج رو خاموش کنید.
روش تخلیه اب را هم در زیر بخوانید .
روش تخلیه اب پکیج یا پایین اوردن فشار پکیج

 

دقت به علائم خرابی پکیج :

همیشه دقت کنید پکیج شما در مواردی که خراب میشه چه علائمی دارد مطمئنا شما هم مثل من قبول دارید که پکیج توانایی حرف زدن نداره تا به ما سرویسکارا بگوید چه ایرادی داره .
همچنین دقت کنید پکیج مواقعی که ارور میده. ( نمایندگی ایران رادیاتور پیروزی) دقیقا چه اروری می دهد
در بعضی پکیجها چراغها چشمک زن می شوند و شما باید دقیقا عدد چراغها رو به سرویسکارها بگویید. در واقع اون چراغها نشون دهنده ارور دستگاه هستند .
در بعضی دستگاه ها که دیجیتال هستند مثل نمایندگی پکیج گلدیران ارور به صورت e1 یا e2 و یا ….نشون داده میشه.
و در بعضی مدلهای پکیج مثل بوتان نوع چشمک زدن و رنگ چراغ چشمک زن نشونه ارور دستگاه هست
خلاصه کلام تمام علایم ظاهری و باطنی رو به دقت نگاه کنید تا سرویسکار در تشخیص ایراد دقیق عمل کنه
انتظار بیهوده از سرویسکارن نداشته باشید : از سرویسکاران پکیج توقع معجزه نداشته باشید. انها هم با علایمی ک پکیج بروز میده و گزارشات شما به نتیجه می رسند .گاهی نیاز به ازمایش خطا هست و شاید کار در چند مرحله انجام شود .

 

هم چیز با راهنمایی حل نمی شود

 

خرابی ها ی پکیج معمولا حضوری حل می شوند و نه با راهنمایی پشت تلفن باید سرویسکار بازدید کنه .

 وحیدیه

 

 

 

طرز کار پکیج
عملکرد گرمایش پکیج شوفاژ دیواری

هنگامی که یک وسیله ی تامین گرمایش مانند رادیاتور در ساختمان شروع به کار می کند، برد اصلی پکیج شوفاژ دیواری با فرمان دادن به شیر سه راهه موتوری خروجی مدار گرمایش را فعال می کند یا به عبارت دیگر مسیر را به سمت رادیاتورها باز میکند .و در مرحله ی بعدی پمپ سیرکولاتور شروع به کار می کند. نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران  پمپ سیرکولاتور با فاصله ی ۵ تا ۷ ثانیه بعد از تغییر وضعیت شیر سه راهه راه اندازی می شود  (علت این امر این است که در سیستم موج ضربه رخ ندهد ). نمایندگی ایران رادیاتور نظام اباد  بعد از راه اندازی پمپ سیرکولاتور فشار آب در مدار توسط پرشر سوییچ کنترل می شود( البته در مدلهای جدید پکیج فشار اب مدار گرمایش در ابتدا با پرشر سوئیچ چک میشود) و در مرحله ی بعد سنسور NTC میزان حرارت مورد نیاز را می سنجد حوله خشک کن فولادی ایرا رادیاتور   و مشعل متناسب با آن شروع به کار می کند. بعد از راه اندازی مشعل میله ی یون تشخیص می دهد که احتراق به صورت استاندارد شکل گرفته باشد.

خدمات ایران رادیاتور لویزان | تعمیر پکیج ایران رادیاتور در لویزان

 

 

https://iranradyator.ir/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c/

 

بعد از راه اندازی مشعل و رسیدن دمای آب مدار گرمایش به نقطه ی تنظیمی ترمیستور NTC فرمان خاموش شدن مشعل را به برد اصلی داده و برد شعله را خاموش می کند. در هنگام راه اندازی مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری در هر مرحله می توان از صحت کارکرد هر کدام از قطعه ها مطلع شد . نمایندگی ایران رادیاتور وحیدیه به عنوان مثال اگر بعد از راه اندازی پمپ دستگاه خاموش شود می توان پی برد که پرشر سوییچ درست عمل نکرده است.ارور 40 60 80 پکیج ایران رادیاتور در این حالت بعد از چک کردن فشار آب در مدار گرمایش می توان به عدم کارکرد صحیح پرشر سوییچ پی برد.

 

نمایندگی   پکیج ایران رادیاتور وحیدیه

نمایندگی ایران رادیاتور نظام اباد

 

خدمات ایران رادیاتور شمال تهران|تعمیر پکیج ایران رادیاتور شمال تهران

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید